Werkwijze

Wij bieden hulp of zoeken de juiste hulp wanneer wij de expertise niet in huis hebben op het gebied van

Meer informatie in de folder praktijk 2024

Vergoeding

Logopedische therapie zit in het basispakket en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Wij hebben geen contract met CZ (Just, IZZ, Nationale Nederlanden en Ohra) dat betekent dat  afhankelijk van uw polis u een bedrag moet bij betalen. Als u een restitutiepolis heeft wordt het bedrag ook volledig vergoed. Informeer vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar wat u moet bijbetalen.

Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.

Prijslijst voor niet gecontracteerde zorg 2024

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek € 92,00
Eenmalig onderzoek € 92,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 46,00
Individuele zitting reguliere telelogopedie (online logopedie)* € 46,00
Toeslag voor behandeling aan huis of instelling € 27,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)* € 23,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt** € 46,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) ** € 46,00
Overleg met derden (per 30 minuten)** € 46,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak ** € 37,00
   
*wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed  
**wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed  

Aanmelding

Verwijzing/Direct Toegankelijk

  • Met verwijzing: U bent met uw klacht eerst bij een (huis)arts geweest en heeft een verwijzing gekregen voor logopedisch onderzoek/therapie. Wij starten bij de eerste afspraak met de  anamnese en onderzoek. Dit alles wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een eigen risico.
  • Indien u verzekerd bent bij CZ, JUST, OHRA of Nationale Nederlanden heeft u ook een verwijzing nodig omdat wij geen contract hebben met deze zorgverzekeraars.
  • Zonder verwijzing: U bent niet bij een (huis)arts geweest met uw klacht en heeft dus geen verwijzing. Tijdens de eerste afspraak doen wij een korte screening om te beoordelen of u met uw klacht op het juiste adres bent. In de vervolgafspraken komt de intake en onderzoek aan de orde. Blijkt echter na de screening dat het verstandiger is om eerst langs de (huis)arts te gaan dan bepalen we in overleg met u of er een vervolgafspraak wordt gemaakt. De kosten van de screening worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Kijk bij de aanmelding in de polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar de DTL-screening vergoed.

Meer informatie in de folder DTL

Wat moet u meebrengen naar uw eerste afspraak

  • Geldig legitimatie bewijs
  • Eventueel verwijsbrief van uw arts
  • Geldig verzekeringspas van uw zorgverzekering
  • Eventueel gegevens/verslagen van andere hulpverleners/instellingen die van belang zijn voor de logopedische behandeling

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een intake gesprek eventueel aangevuld met testen en observaties. Het onderzoek kan afhankelijk van de problematiek meer zittingen in beslag nemen. Op basis van gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen, stellen wij een logopedische diagnose. Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt. Daarin geven we aan waaraan we gaan werken en wat er van u verwacht wordt. We nemen hierin ook evaluatiemomenten op. Dit behandelplan bespreken we met u (zoals omschreven in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)). Nadat u het behandelplan goedgekeurd heeft en de behandelovereenkomst getekend heeft, starten we met de behandeling. In de behandelovereenkomst staan afspraken en regels van de praktijk. Soms blijkt na de intake dat wij toch niet de juiste expertise in huis hebben. In dat geval zullen wij u of uw kind doorsturen naar de juiste behandelaar. Ook kan na onderzoek blijken dat er geen logopedisch probleem is, dan wordt er niet gestart met logopedische therapie.

Behandeling

De behandeling duurt meestal 30 minuten waarvan de laatste 5 minuten aan administratie wordt besteed. Echter soms kan de behandeling ook korter duren tussen de 5-30 minuten.

De behandeling vindt afhankelijk van de ernst, aard en de mogelijkheden één of tweemaal per week plaats. Bij kinderen is het noodzakelijk dat één van de ouders aanwezig is bij de behandeling. Soms wordt gevraagd of u tijdens de behandeling plaats wilt nemen in de wachtkamer als dit de behandeling ten goede komt. Aan het eind van de behandeling worden de oefeningen en adviezen met u doorgesproken.

Wij behandelen ook aan huis indien u hiervoor een verwijzing heeft van een arts.

Om goede resultaten te halen is het zeer belangrijk om thuis ook aandacht aan de logopedie te geven.  U krijgt van ons bij elke behandeling tips en adviezen mee om thuis te oefenen. We maken afspraken over hoe vaak u deze oefeningen thuis moet doen.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Bij verhindering dient u de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch, via voicemail of per e-mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken(ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De kosten die wij hiervoor in rekening brengen in 2024 zijn € 37,00. We proberen zoveel mogelijk vaste dagen en tijdstippen te hanteren.

Om de continuïteit van de behandeling te kunnen garanderen zullen we waar mogelijk bij ziekte van de behandelend logopedist voor vervanging zorgen. In de vakantieperiode is het mogelijk voor de locatie de Piramide om de behandelingen in de hoofdvestiging aan de Zuringstraat te volgen of op de locatie de Laar aan de Brabantweg 109. Dit zal in overleg met de behandelend logopedist plaats vinden.

Als de behandeling wordt beëindigd zal er altijd een eindverslag gestuurd worden naar de verwijzer tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt dan vermeld in het dossier.

Algemene voorwaarden