Beste mensen,                                                                                          

Het einde van 2020 nadert en dat betekent dat Logopedie Ploumen te maken krijgt met het contracteren van verzekeraars. Ik bekijk de aangeboden contracten grondig en maak op grond hiervan een beslissing of wij volgens hun voorwaarden willen werken en de voor ons zo belangrijke kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden aan onze cliënten, als wij het contract zouden tekenen.

Logopedie Ploumen heeft daarom besloten om geen contract aan te gaan met CZ (Ohra, Nationale Nederlanden en Just)

Wat betekent dit voor de mensen die bij CZ verzekerd zijn of voor mensen die willen overstappen naar CZ: 

Afhankelijk van uw polis zal er 60-100% van het gehanteerde tarief worden vergoed. Dat betekent dat bij een naturapolis u zelf nog een bedrag moet bij betalen. Wellicht is het voor u gunstiger om over te stappen naar een restitutie verzekering. U betaald iets meer premie maar hoeft dan niet bij te betalen voor, in uw geval, logopedie.

CZ-Zorgkeuzepolis                                        Restitutie 100% wordt vergoed

CZ Zorg op maat polis                                  Natura  75 % wordt vergoed.

CZ-Zorgbewust polis                                    Natura 70% wordt vergoed.

CZ direct basisverzekering                          Natura  65% wordt vergoed

Just                                                              Natura  60% wordt vergoed

Nationale Nederlanden                               Restitutie 100% wordt vergoed

Ohra                                                             Restitutie  100% wordt vergoed     

Als u verzekerd bent in 2021 bij CZ zal u elke maand een nota van ons krijgen, die u binnen drie weken aan ons moet voldoen. Daarna kunt u uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal de nota dan (gedeeltelijk) vergoeden.

Wij staan zeker voor een goede kwaliteit en zijn bereid hier veel voor te doen, volgen van nascholing, bijhouden van een kwalitatief goed dossier en natuurlijk het geven van een inhoudelijk kwalitatief goede behandeling. Waar u ook verzekerd bent, ook in 2021 zullen wij onze logopedische zorg zo goed mogelijk blijven geven!

Vriendelijke groeten,

Helga Ploumen, logopedist en praktijkhouder

Coronavirus           

Vanaf dinsdag 2 juni gaat het team van Logopedie Ploumen voorzichtig weer cliënten zien in de praktijk. Hierbij houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. De behandelend logopedist zal met u overleggen of de behandeling in de praktijk wordt voortgezet of dat er gebruik wordt gemaakt van telelogopedie (logopedie op afstand).

Om u veilig en verantwoord te kunnen behandelen is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt voordat u naar de praktijk komt.

  • Kom niet wanneer u of uw huisgenoot/gezinslid (milde) COVID-19 symptomen heeft. Neem in dit geval telefonisch contact met ons op. Samen kijken we of er een behandeling op afstand mogelijk is.
  • Kinderen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten mogen naar de praktijk komen mits ze koortsvrij zijn.
  • Kom alleen,of indien noodzakelijk met 1 begeleider.
  • Zorg dat u maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent.
  • Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
  • Ga thuis naar het toilet.

September 2020

.

 

 

Vrijwillige kwaliteitstoets

Op 20 juni 2019 heeft Logopedie Ploumen met succes voor de derde maal de vrijwillige kwaliteitstoets behaald.

Wij zijn enorm trots op dit resultaat!

De kwaliteitstoets logopedie kan gezien worden als een kwaliteitsinstrument waarmee de verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling (dossiervorming) en de praktijkvoering inzichtelijk worden gemaakt.

De getoetste dossiers werden alle met een 10 beoordeeld. Daarnaast voldoet de organisatie, privacy en veiligheid aan de daarvoor geldende eisen.

De afname van deze toets is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering binnen Logopedie Ploumen. Met het behalen van deze audit staat vast dat Logopedie Ploumen voldoet aan alle kwaliteitseisen die voor u als cliënt van belang zijn.

Het is fijn om te weten dat wij logopedische zorg van de hoogste kwaliteit aan onze cliënten kunnen geven.

Certificaat Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie Ploumen 2019.pdf