Het team van Logopedie Ploumen

Logopedie Ploumen is op 1 november 1992 opgericht door Helga Ploumen.

De praktijk is gevestigd aan de Zuringstraat 4 te Arnhem, dit is de hoofdlocatie (Malburgen Oost). Op 1 april 2008 is er een dependance gevestigd in het multifunctionele centrum de Spil aan de Lupinestraat 4 te Arnhem (Malburgen West). Daarnaast is er een dependance op de sbo school de Piramide aan de Groningersingel 1185 (Vredenburg). Per 15 juni 2016 is de dependance in de Laar aan de Brabantweg 109 erbij gekomen. Vanaf 1 januari 2018 is de locatie Elderveld toegevoegd aan Logopedie Ploumen.

 

Helga Ploumen

Praktijkeigenaar, Logopedist, Kwaliteitskringbegeleider

Hoofdlocatie Zuringstraat, locatie Elderveld

Email: hploumen@logopedieploumen.nl

Tel: 06 82809277

 

 

Cursussen en nascholing:

 • Articulatie
 • Taal
 • OMFT
 • Hyperventilatie
 • Stem problemen bij kinderen
 • Afasie en Dysarthrie
 • Hanen gecertificeerd
 • COPD
 • Auditieve verwerking
 • Metataal
 • Prompt
 • TOS en Leren Lezen
 • Sensorische Informatie Verwerking “Anders kijken naar kinderen”
 • Spel in logopedie

Maria Stadthaus

Logopedist, lid Kwaliteitskring

Hoofdlocatie Zuringstraat

Email: mstadthaus@logopedieploumen.nl

Tel: 06 45144645

Cursussen en nascholing:

 • Articulatie
 • Taal
 • Leesproblemen
 • OMFT
 • Hodson en Paden
 • executieve functies

Sanne Straalman

Logopedist,lid Kwaliteitskring

Locatie Piramide

Email: sstraalman@logopedieploumen.nl

Tel: 06 82164334

 

Cursussen en nascholing:

 • Articulatie
 • Taal
 • Leesproblemen
 • MetaTaal
 • TOS en Leren Lezen
 • Auditieve verwerking en geheugen in de logopedie

Karin van Dijk

Logopedist, kwaliteitskringbegeleider

Hoofdlocatie Zuringstraat

Email: kvandijk@logopedieploumen.nl

Tel: 06 82415517

Cursussen en nascholing:

 • Articulatie
 • Taal
 • Stem
 • Larynxmanipulatie
 • TOS en Leren Lezen
 • Logopedie, behandeling van stotterende
  kinderen.

Annemarie Visscher

Logopedist, lid Kwaliteitskring

Hoofdlocatie Zuringstraat en locatie de Laar

Email: avisscher@logopedieploumen.nl

Tel: 06 82812201

Cursussen en nascholing:

 • Articulatie
 • Taal
 • OMFT
 • Prompt
 • Hodson & Paden
 • Autismespectrumstoornissen (ASS)
 • Communicatieve taaltherapie

Fabienne Hurkens

Logopedist, lid Kwaliteitskring

Hoofdlocatie Zuringstraat, locatie de Laar en locatie Elderveld

Email: fhurkens@logopedieploumen.nl

Tel: 06 23296833

Cursussen en nascholing:

 • Stem
 • Larynxmanipulatie
 • OMFT
 • Logopedie bij COPD en Astma

Cursussen en nascholing:

 • OMFT

Abinur Alkan-Arslan

Logopedist, lid Kwaliteitskring

Hoofdlocatie Zuringstraat en locatie de Laar

Email: aalkan@logopedieploumen.nl

Tel: 06 19345827

Gerlinde Scholten

Logopedist, lid van de kwaliteitskring

Hoofdlocatie Zuringstraat en locatie de Spil

Email: gscholten@logopedieploumen.nl

Tel: 06 82806339

Cursussen en nascholing:

 • Stotteren bij kinderen
 • Lidcombe
 • Hodsen & Paden
 • Metaphon
 • PROMPT
 • TOS
 • Logopedie en meertaligheid
 • DGM
 • OMFT
 • Sensorische integratie
 • Executieve functies