Welkom bij Logopedie Ploumen

We leven in een communicatiemaatschappij. Voor het overbrengen van een boodschap, kennis of gevoelens is het belangrijk dat de spraak en taal zo optimaal mogelijk is ontwikkeld. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren.  Wanneer er problemen ontstaan op het gebied van de stem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag, slikken of ademhaling kan dit direct invloed hebben op het sociaal- emotioneel functioneren. Het wordt dan moeilijker om contact te maken of gevoelens te uiten (en gevoelens te verwerken) Er kunnen bovendien problemen ontstaan in het opnemen en verwerken van informatie, waardoor er risico is op het ontstaan van leerstoornissen.

Het team van Logopedie Ploumen biedt de nodige hulp om de persoonlijke communicatie te verbeteren, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Bij Logopedie Ploumen staat de hulpvraag altijd centraal. We kijken individueel of samen met andere deskundigen naar de beste benadering voor u of voor uw kind. U speelt (eventueel met instellingen zoals consultatiebureau, peuterspeelzaal, school, huisarts, tandarts )direct of indirect een belangrijke rol bij de begeleiding.

Ons motto: We streven naar de optimale mogelijkheden op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag, slikken en ademhaling.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.